Menu

Corporate Social Responsibility

Pagsasalamat at Pag-alala sa Buhay

October 20, 2020

Kayo po ba ay nawalan ng mahal sa buhay sa taong ito? MAHALAGA ANG KANILANG BUHAY kaya ay inaanyayahanang dumalo via ZOOM sa PAG-ALALA SA BUHAY. Ika 30, Oktubre 2020 / 10:00 A.M.

Para sa iba pang impormasyon makipag-ugnayan sa:

MARY JOHNSTON HOSPITAL INC.
Spiritual Health Office
Tel no. (02) 8245-4021 to 25 Loc. 323
CP no. : Smart 0922-8777 or Globe 09566444-426
Email Address : mjh1906@maryjohnston.ph
FB Messenger : Leyda Balaquidan Yambot

loader